Jakościowe metody badawcze

Metody jakościowe badań rynkowych skupiają się na zidentyfikowaniu i opisaniu pewnych zjawisk, bez wgłębiania się w zakres czy częstotliwość ich występowania. Najczęściej badania jakościowe prowadzi się po to aby opisać badane zjawiska w kategoriach „JAK?” i „DLACZEGO?”.

W wielu przypadkach badania jakościowe są tylko pierwszym etapem projektu badawczego. Najczęściej na ich podstawie buduje się narzędzie do badania ilościowego, które kwantyfikuje zjawiska zidentyfikowane na tym etapie. Zdarza się również, że badania jakościowe służą pogłębieniu wyników badania ilościowego. Oczywiście odpowiednio skonstruowane badanie jakościowe, może mieć wartość autonomiczną i dostarczyć wyników satysfakcjonujących z punktu widzenia problemu badawczego.

 

Wywiady grupowe – fokusy (FGI)

 

Badania FGI (z ang. Focus Group Interview) to rodzaj dyskusji prowadzonej w grupie kilku osób na zadany temat. Dyskusja ta jest prowadzona przez moderatora grupy według wcześniej opracowanego scenariusza rozmowy.

 

Oprócz standardowych metod - omawiania wprost kwestii związanych z problemem badawczym – przy realizacji wywiadów grupowych w Satisface stosujemy zaawansowane techniki projekcyjne. Mają one na celu wywołanie jak największej liczby skojarzeń z prezentowanym respondentowi bodźcem.

 

Używamy następujących technik projekcyjnych:

- technika skojarzeń,

- technika uzupełnień,

- technika konstrukcyjna.

Zastosowanie technik projekcyjnych umożliwia uzyskanie wartościowych informacji ze względu na oderwanie respondenta i jego przemyśleń od własnej osoby. Ten zabieg powoduje, że staje się on bardziej otwarty i szczery w wyrażaniu opinii.

Indywidualne wywiady pogłębione (IDI)

 

Wywiad indywidualny (z ang. Individual in-Depth Interview) również toczy się według scenariusza wywiadu, lecz jest indywidualną rozmową ankietera z respondentem. Stosuje się go w przypadkach kiedy są problemy z zebraniem grupy, kontekst grupy jest nieistotny lub zależy nam na bardzo dużym pogłębieniu opinii każdego respondenta z próby badawczej.

 

 

 

 

 

 

Wszystkie wywiady, realizowane w naszej pracowni, prowadzą doświadczeni moderatorzy a ich wyniki są w razie potrzeby konsultowane z psychologiem lub/i socjologiem. 

 

Badania realizujemy na terenie całej Polski.