Satisface.pl

1 / 5

Finanse lokalnej Polski - badanie realizowane dla Spółdzielczej Grupy Bankowej1. Na początek proszę na 5-stopniowej skali ocenić swoje zadowolenie z życia we współczesnej Polsce. 1 oznacza, że wcale nie jest Pan(i) zadowolona(y) a 5 że jest Pan(i) maksymalnie zadowolona(y). Proszę pomyśleć o Polsce jako całości. *

2. A na ile jest Pan(i) zadowolona(y) z życia w mieście, wsi - społeczności lokalnej, w której żyje Pan(i) na co dzień? *

3. Co mogłoby się zmienić w miejscu, w którym Pan(i) mieszka, aby żyło się lepiej? *

4. Poniżej znajduje się lista problemów dotyczących społeczności lokalnych. Proszę zaznaczyć te, które są widoczne w Pani(a) miejscu zamieszkania? *

Jakiego elementu infrastruktury, pozwalającego spędzać czas wolny Pani(u) brakuje najbardziej? *

5. Czy w 2016 roku poziom życia Pani(a) rodziny w porównaniu do roku 2015 wzrósł, obniżył się, czy pozostaje na tym samym poziomie? *

6. A jak Pan(i) myśli, czy w kolejnych latach ten poziom życia będzie wzrastał, spadał czy pozostanie bez zmian? *

7. Czy członkostwo Polski w Unii Europejskiej ma wpływ na funkcjonowanie społeczności lokalnych? *

8. Czy w ostatnich latach, w Państwa gminie, mieście lub wsi pojawiły się inwestycje finansowane lub współfinansowane z funduszy europejskich? *

9. Czy Pan(i) osobiście korzystał(a) z finansowania ze środków unijnych (na przykład dofinansowanie biznesu, edukacji)? *

Za pośrednictwem jakiej instytucji pozyskał(a) Pan(i) te środki? Kto przyznał, kto wypłacał? *

10. Gdzie załatwia Pan(i) najważniejsze sprawy finansowe? *

11. Jak często musi Pan(i) jechać do większego miasta aby załatwić ważne dla siebie sprawy? *

12. Jakiego typu to sprawy? *

13. Czy posiada Pan(i) konto w banku? *

W jakim banku posiada Pan(i) konto? Jeśli ma Pan(i) więcej niż jedno konto, proszę wymienić wszystkie banki. *

W którym Banku Spółdzielczym posiada Pan(i) konto? *

14. A jakie banki, oprócz tych w których ma Pan(i) konto Pan(i) zna? Proszę na poniższej liście zaznaczyć wszystkie Pani(u) znane. *

Który Bank Spółdzielczy Pan(i) zna? *

15. Które z poniższych produktów bankowych Pan(i) posiada? *

16. Jak najchętniej spędza Pan(i) wolny czas? *

17. Czy Pani(a) rodzina jest beneficjentem programy 500plus? Czy otrzymują Państwo pieniądze z tego programu? *

Na co w Państwa rodzinie przeznaczane są pieniądze otrzymywane w ramach tego programu? *

18. Spośród poniższych stwierdzeń proszę zaznaczyć te które odnoszą się do Pani(a):

19. Proszę na skali od 1 do 5 ocenić na ile Pan(i) zgadza się z każdym z poniższych stwierdzeń. 1 oznacza że wcale się Pan(i) nie zgadza a 5, że zgadza się Pan(i) w pełni.

Jeśli nie ma Pan(i) zdania proszę opuścić stwierdzenie.

Wcale sie nie zgadzam zgadzam się w pełni
1 2 3 4 5
Banki Spółdzielcze przyczyniają się do rozwoju infrastruktury polskich miast i wsi
Technologicznie banki spółdzielcze nie ustępują innym bankom
Banki spółdzielcze mają duży wpływ na rozwój małych i średnich firm
Banki spółdzielcze oferują podobny zakres produktów i usług jak banki komercyjne
Banki spółdzielcze są obecne w życiu lokalnych społeczności
20. Czy Pani(a) rodzina posiada jakieś nadwyżki finansowe? *

Co dzieje się z tymi nadwyżkami? *

21. Proszę zaznaczyć płeć. *

22. Proszę podać w jakim jest Pan(i) wieku? *

23. Jaka jest wielkość miejscowości w której Pan(i) mieszka? *

24. Jakie wykształcenie Pan(i) posiada? *

25. Jaka jest Pana(i) sytuacja zawodowa? *

26. Na koniec proszę określić jaki jest poziom dochodu netto w przeliczeniu na jedną osobę w Pana(i) gospodarstwie domowym.

* Pytanie obowiązkowe