Satisface.pl

1 / 5

Ankieta demonstracyjna


Niniejsza ankieta jest wersją demonstracyjną. Została stworzona w celu prezentacji możliwości systemu ankietowego Satisface Online.

Wypełnij ankietę w celu poznania możliwości systemu. Pod każdym pytaniem w krótki sposób opisujemy na czym polega jego konstrukcja.


1. Jaką porę roku lubisz najbardziej? *

To jest pytanie zamknięte jednokrotnego wyboru. Respondent może wybrać maksymalnie jedną odpowiedź z kafeterii. Kolejność wyświetlania odpowiedzi może być rotowana w sposób losowy.

Dlaczego wiosna jest Twoja ulubioną porą roku? Opisz w kilku słowach.

To jest pytanie otwarte długie, zastosowane w trybie warunkowym. Wyświetla się gdy w poprzednim pytaniu padła odpowiedź "wiosna". W polu tym respondent w sposób swobodny uzasadnia odpowiedź, udzielona na pytanie nr 1.

Dlaczego lato jest Twoja ulubioną porą roku? Opisz w kilku słowach.

To jest pytanie otwarte długie, zastosowane w trybie warunkowym. Wyświetla się gdy w poprzednim pytaniu padła odpowiedź "lato". W polu tym respondent w sposób swobodny uzasadnia odpowiedź, udzielona na pytanie nr 1.

Dlaczego jesień jest Twoja ulubioną porą roku? Opisz w kilku słowach.

To jest pytanie otwarte długie, zastosowane w trybie warunkowym. Wyświetla się gdy w poprzednim pytaniu padła odpowiedź "jesień". W polu tym respondent w sposób swobodny uzasadnia odpowiedź, udzielona na pytanie nr 1.

Dlaczego zima jest Twoja ulubioną porą roku? Opisz w kilku słowach.

To jest pytanie otwarte długie, zastosowane w trybie warunkowym. Wyświetla się gdy w poprzednim pytaniu padła odpowiedź "zima". W polu tym respondent w sposób swobodny uzasadnia odpowiedź, udzielona na pytanie nr 1.

2. Czy w okresie wiosenno-letnim wyjeżdżasz na wakacje?

Dlaczego nie wyjeżdżasz na wakacje? *

To jest pytanie zamknięte wielokrotnego wyboru, zastosowane w trybie warunkowym. Wyświetla się gdy w pytaniu nr 2 pada odpowiedź "Nie". Respondent może wybrać więcej niż jedna odpowiedź. Odpowiedzi w kafeterii są rotowane losowo. Odpowiedzi "Inne (jakie?)" oraz "Nie wiem / Żadna z powyższych" nie podlegają rotacji - zawsze wyświetlają się na końcu kafeterii.

Jak często wyjeżdżasz na wakacje? *

To jest pytanie zamknięte jednokrotnego wyboru, zastosowane w trybie warunkowym. Wyświetla się gdy w pytaniu nr 3 pada odpowiedź "Tak". Respondent może wybrać tylko jedną odpowiedź. Odpowiedzi w kafeterii nie są rotowane.

Gdzie wolisz spędzać wakacje? *

Pytanie zamknięte jednokrotnego wyboru. Odpowiedzi są rotowane losowo.

3. Co lubisz jeść na śniadanie? *

Pytanie wielokrotnego wyboru. Odpowiedzi rotowane losowo. Można zaznaczyć kilka odpowiedzi. Odpowiedzi "Inne (jakie?)" oraz "Nie jadam śniadań" nie podlegają rotacji.

4. Na skali od 1 do 5, gdzie jeden oznacza ocenę najniższą a 5 ocenę najwyższą oceń działania polskiego rządu w poszczególnych obszarach: *

Pytanie o skalę. Respondent na skali ocenia poszczególne obszary. Skale mogą być opisane w dowolny sposób. Oceniane kwestie podlegają rotacji losowej.

Ocena najniższa Ocena najwyższa
1 2 3 4 5
Polityka prorodzinna
Opieka socjalna
Polityka gospodarcza (podatki, ZUS)
Działania na rynku pracy
Wykorzystanie funduszy unijnych
5. Przeciągając białe pola uszereguj sportowców od najbardziej ulubionych do tych, których lubisz najmniej. *

Pytanie rankingowe, szeregujące. Odpowiedzi podlegają rotowaniu losowemu.

  • Robert Lewandowski
  • Justyna Kowalczyk
  • Mariusz Pudzianowski
  • Robert Kubica
  • Agnieszka Radwańska
  • Kamil Stoch
6. Jak masz na imię?

Pytanie otwarte krótkie. Respondent w sposób swobodny udziela odpowiedzi. Liczba znaków ograniczona.

7. Na skali od 1 do 10 oceń na ile funkcjonalny jest system ankietowy, który właśnie testujesz. 1 oznacza, że system w ogóle nie jest funkcjonalny, a 10 że jest w pełni funkcjonalny. *

Pytanie o skalę.

System w ogóle nie funkcjonalny System w pełni funkcjonalny
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Funkcjonalność systemu ankietowego

Ankieta, którą odwiedziłeś miała na celu pokazanie jakiego typu rozwiązania możemy stosować w standardowej wersji systemu.

Są to:

- różnego rodzaju pytania - otwarte, zamknięte, jednokrotnego i wielokrotnego wyboru, pytania o skalę, pytania szeregujące i inne...;

- rotowanie odpowiedzi w dowolnym układzie;

- pytania warunkowe;

- możliwość zamieszczania i testowania treści graficznych;

- możliwość zamieszczenia logo klienta

- możliwość wymuszania odpowiedzi na wybrane pytania;

- możliwość zablokowania powtórnego logowania do ankiety z tego samego numeru IP;

Ponadto na specjalne życzenie klienta oferujemy możliwość dokonywania dowolnych zmian zarówno w konstrukcji pytań, jak i formie graficznej ankiety.

Dziękujemy za odwiedzenie serwisu. Aby wrócić do strony www.satisface.pl kliknij logo Satisface u góry strony.

* Pytanie obowiązkowe