Badania marki

 „Marka jest podstawowym nośnikiem wszystkich pozytywnych i negatywnych wrażeń i odczuć wytwarzanych w percepcji kupującego i użytkownika w długim okresie czasu. Wrażenia te generowane są podczas każdego kontaktu z jej produktami, kanałami dystrybucji, pracownikami firmy i komunikacją.”

Jean Noel Kapferer

W Satisface jesteśmy świadomi znaczenia i złożoności pojęcia MARKA. Markę rozumiemy jako obietnicę korzyści jakie produkt, usługa lub firma mogą przysporzyć klientowi. Silna marka to szansa na wybicie się spośród setek komunikatów jakie docierają codziennie do każdego człowieka.

Realizując badania wizerunku marki pomożemy Ci znaleźć odpowiedzi na poniższe pytania:

 

Jak pozycjonuje się marka Twojej firmy na tle rynku?

Jakie cechy przypisują klienci Twojej marce?

Czy Twoja strategia komunikacji wzmacnia i odpowiednio profiluje wizerunek firmy?

 

Do określenia kondycji marki najczęściej stosujemy połączenie metod jakościowych oraz ilościowych. Te pierwsze dają nam pogłębioną informację o wizerunku i skojarzeniach jakie niesie ze sobą marka, natomiast badania ilościowe pozwalają nam uplasować markę w otoczeniu konkurencyjnym pod względem siły i potencjału. Badanie ilościowe prowadzimy w oparciu o zestaw wskaźników i dwa modele, po to aby kompleksowo zbadać jej kondycję.

Kondycję marki określamy przy użyciu następujących wskaźników i modeli:

 

- Wskaźniki świadomości marki

- Znajomość spontaniczna –marka wybierana jako pierwsza

- Znajomość spontaniczna – wszystkie wymienione marki

- Znajomość wspomagana

- Piramida marki - model

 - Macierz siły i potencjału marki -   model

- Skojarzenia z marką – analiza ilościowa

Zestawienie wszystkich powyższych elementów pozwoli spojrzeć na markę z odpowiedniej perspektywy, bez zagrożenia pominięciem jakiegoś istotnego jej wymiaru.