Metody badawcze

W pracowni stosujemy wiele metod badawczych, które są każdorazowo dostosowywane do specyfiki problemu badawczego. Poniżej wymieniono te które wykorzystuje się najczęściej, w różnych konfiguracjach.

Jakościowe metody badawcze

  

Metody jakościowe badań rynkowych skupiają się na zidentyfikowaniu i opisaniu pewnych zjawisk, bez wgłębiania się w zakres czy częstotliwość ich występowania. Najczęściej badania jakościowe prowadzi się po to aby opisać badane zjawiska w kategoriach „JAK?” i „DLACZEGO?”.

Tradycyjne ilościowe metody badawcze - CATI, CAPI, PAPI

 
 

Metody ilościowe badań marketingowych umożliwiają opis badanych zjawisk przy pomocy liczb, określających częstotliwość ich występowania lub ocenę (nadanie pewnych wartości). Badania ilościowe realizowane są najczęściej na dużych próbach i umożliwiają wyciąganie wniosków dla całej badanej populacji.

Internetowe badania ilościowe - CAWI

 

W porównaniu do innych metod, badania online, pozwalają na szybszą realizację projektów, są też z reguły tańsze od badań realizowanych metodami tradycyjnymi. Co najważniejsze, również respondenci znają już tę technikę badawczą i trafiające do nich mailem ankieta, czy zaproszenie do badania realizowanego przez Internet, nikogo nie dziwi. Oczywistym jest, że dostępność i poziom używania Internetu w ostatnich latach w Polsce ogromnie wzrósł, to pozwala badaczom dotrzeć w zasadzie do każdej grupy docelowej badania.