Badania opinii publicznej

W pracowni Satisface badamy opinie i trendy występujące w różnego rodzaju grupach społecznych. Grupy te definiowane są w oparciu o różnorodne kryteria – zarówno demograficzne (wiek, płeć, miejsce zamieszkania, poziom zamożności), jak i te związane z ich postawami i zachowaniami.

Badania opinii społecznej dotykają wszystkich obszarów życia zarówno w sferze publicznej, jak i prywatnej. Z respondentami rozmawiamy o ich poglądach politycznych, sposobach spędzania wolnego czasu, prosimy o komentarze dotyczące codziennych wydarzeń.

 

Z badań opinii społecznej często korzystają organizacje publiczne, instytucje naukowe, przedstawiciele mediów ale również przedsiębiorstwa. To czym zajmujemy się w wolnym czasie, to jakie mamy poglądy, jest równie ważne jak to, jakie decyzje podejmujemy w życiu zawodowym.

Do analizy zjawisk społecznych używamy zarówno metod jakościowych, jak i ilościowych. Najczęstsze z nich to grupy fokusowe, wywiady pogłębione, wywiady telefoniczne oraz wywiady bezpośrednie (PAPI lub CAPI).