Badania produktowe

Badania produktowe polegają na zbadaniu opinii / odczuć respondentów na temat produktów lub usług. Mogą one obejmować zarówno aktualną ofertę firmy jak i produkty/usługi będące dopiero na etapie planowania lub wdrożenia.

Badania produktowe mogą nam dostarczyć następujących informacji:

 

- jaki jest stan wiedzy respondenta na temat produktów/usług na rynku;

- jakie są oczekiwania klienta w zakresie określonej grupy produktów/usług (produkt idealny);

- jakie są motywacje i doświadczenia klientów związanych z wyborem i korzystaniem z produktów/usług;

- analiza stanu wiedzy respondenta na temat produktów/usług danej firmy;

- ocena produktów/usług firmy;

- zaproponowanie zmian w ofercie firmy;

- określenie potencjału sprzedażowego zmodyfikowanej oferty;