Badania satysfakcji pracowników

 

Właściwie funkcjonująca firma to nie tylko sprawne procesy i procedury ale również zadowoleni pracownicy. Poziom ich zadowolenia automatycznie przekłada się na zachowania wobec klientów firmy, a co za tym idzie, na ich poziom satysfakcji i lojalności.

 

Na satysfakcję pracowników z miejsca pracy największy wpływ mają dwa podstawowe czynniki: zadowolenie z pracodawcy oraz to, jak układa się współpraca z innymi jednostkami/osobami w firmie. 

Satysfakcja z pracodawcy

 

Pracownik postrzega swoje miejsce pracy przez pryzmat wielu czynników, które w Satisface grupujemy w następujące kategorie: wynagradzanie pracowników, rozwój i szkolenia oraz miejsce i organizacja pracy. Właściwe zbilansowanie tych obszarów jest warunkiem zbudowania trwałej relacji na linii pracownik - pracodawca.

Dzięki badaniu pracodawca może również dowiedzieć się jak pracownicy rozumieją strategię firmy, jak oceniają kulturę organizacyjną, efektywność pracy czy kadrę kierowniczą firmy.

Satysfakcja ze współpracy wewnątrz firmy

 

Badania współpracy między jednostkami w firmie są również nazywane badaniami satysfakcji klienta wewnętrznego.

Badanie satysfakcji klienta wewnętrznego pozwala na:

- ocenę jakości współpracy pomiędzy jednostkami w ramach organizacji;

- ocenę poziomu realizacji zobowiązań składanych sobie wzajemnie przez jednostki współpracujące;

- ocenę zachowań pracowników w kontekście wdrażanych standardów zachowań.